De Ark Thuis: Onderwijs op afstand

Dinsdag 15 december was, vanwege de landelijke lockdown, de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Vanaf maandag 4 januari geven wij weer Onderwijs op afstand. De leerkracht(en) van uw kind(eren) informeren u (na de vakantie) via de schoolapp wanneer de leerlingen online moeten zijn in MS Teams, en wat er van hen wordt verwacht.

Bereikbaarheid
Net als tijdens de vorige periode van afstandsonderwijs geldt dat De Ark telefonisch slecht bereikbaar zal zijn. Wilt u contact met de school? Dan kunt u het beste mailen naar de leerkrachten van uw kind, via [stamgroepkleur]@arkheemskerk.nl. U bereikt dan direct alle leerkrachten die betrokken zijn bij de stamgroep. Indien nodig wordt u teruggebeld of wordt er een (video)belafspraak met u gemaakt.

Ziekmelden
Vanaf 4 januari geven we afstandsonderwijs. De kinderen worden online verwacht op de normale schooltijden. Wanneer ze precies online instructie krijgen, wordt door de leerkrachten aangegeven in Teams, via mail, of in sCoolsuite. Is uw kind ziek, dan moet uw kind ‘gewoon’ worden ziekgemeld. U kunt dit doen door te mailen naar de stamgroepleerkrachten, via [stamgroepkleur]@arkheemskerk.nl.
 
Contact met de directie | werkdagen directie basisschool
Het contact met de school gaat, zoals gewoonlijk, eerst via de leerkracht van uw kind. Soms komt het voor dat u een specifieke vraag heeft aan de directie van de school. U kunt dan een mailtje sturen naar directie@arkheemskerk.nl. Indien nodig wordt u teruggebeld of wordt er een (video)belafspraak met u gemaakt.

De werkdagen van de directieleden zijn:
Maandag: Mireille Bank
Dinsdag: Mireille Bank (ochtend), Benjamin Pel (middag)
Woensdag: Benjamin Pel
Donderdag:  Mireille Bank
Vrijdag:  Benjamin Pel
 
Mails aan directie@arkheemskerk.nl worden automatisch naar beide directieleden gestuurd.
 
Contact met de Zorgcoördinator
Bij bijzondere vragen over de zorg- en begeleiding van uw kind(eren) neemt u contact op 
met Rowan Post Uiterweer, onze zorgcoördinator. Zij werkt dinsdagochtend, woensdag en 
donderdag. U kunt haar mailen via zc@arkheemskerk.nl.
       
Noodopvang
Voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en voor leerlingen in kwetsbare posities, wordt noodopvang geregeld. Anders dan tijdens de vorige lockdown, is de opvang buiten schooltijd alleen voor leerlingen die al een contract hebben met een kinderopvangorganisatie. Informatie over deze opvang ontvangt u van hen. Bij vragen over deze opvang kunt u contact met uw aanbieder opnemen.
 
Noodopvang onder schooltijd, wordt door de school georganiseerd. Wij roepen u op om, net als tijdens de vorige lockdown, eerst in de eigen kring naar opvang te zoeken, en alleen van de noodopvang gebruik te maken als dat niet anders kan. Neemt u contact met ons op via noodopvang@arkheemskerk.nl als u gebruik moet maken van de opvang onder schooltijd, hierbij kan worden gevraagd naar een verklaring van uw werkgever en een (werk)rooster. 
Ouders van De Ark worden via de schoolapp geïnformeerd! 
 
Mede namens de collega's,
Met vriendelijke groet,

Mireille Bank, directeur i.o.
Benjamin Pel, directeur