SchoolApp: Portaal voor onze ouders

Wij maken gebruik van het ouderportaal en de app van SchoolWapps 2.0. Hiermee houden we u op de hoogte van actualiteiten op school. Om de informatie in SchoolWapps te kunnen bekijken heeft u een account nodig. Ouders van De Ark ontvangen hiervoor eenmalig een aparte brief met activeringscode. Bent u nieuw op De Ark, en hebt u de brief nog niet ontvangen? Vraag er dan naar bij één van onze collega's.

Wat is SchoolWapps 2.0?
SchoolWapps 2.0 maakt de communicatie tussen school en ouders eenvoudig en overzichtelijk. Via
de interactieve tijdlijn en de (groeps)kalender bent u altijd op de hoogte van actualiteiten van de
groep(en) van uw kind(eren). En dat in een modern jasje. De app ziet er prachtig uit!
De app draait op smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de Apple AppStore en Google PlayStore. Heeft u geen smartphone? Dan kunt u ook via internet het ouderportaal benaderen.

Meer informatie en ondersteuning is te vinden op de website van de ontwikkelaar:
https://www.schoolwapps.nl/ouders#/


Uit de app...

Hieronder leest u de enkele openbare berichten uit de tijdlijn van onze schoolapp.
Ouders van De Ark lezen meer in de app.


Kindcentrum De Ark!

Gisteren hadden we een feestje! Samen met onze jongste leerlingen (peuters en groep 1/2) en genodigden via ‘Teams’, vierden we de ‘start’ van Kindcentrum De Ark, voor basisonderwijs, peuteropvang en BSO. In het Kindcentrum De Ark werken Welschap en De Ark (van Fedra) samen een een doorgaande lijn voor leerlingen 'van 2 t/m 12 jaar'. Ofwel, een doorgaande lijn van peuters t/m leerjaar 8. Inhoudelijk, waarbij de ontwikkelingsbehoefte van de leerling centraal staat. En organisatorisch, waarbij opvang (BSO, PV) en onderwijs natuurlijk in elkaar overgaan. Dezelfde visie. Dezelfde gezichten. U leest meer over het Kindcentrum op onze website (ook via KindcentrumDeArk.nu).

Het NHD plaatste een mooi artikel over deze mooie ontwikkeling.

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201123_35023000

Update Coronaprotocol

Beste ouder(s), verzorger(s),

Eind vorige week kondigden we al aan dat er, ook voor het onderwijs, strengere maatregelen van kracht zijn geworden. Maatregelen die moeten helpen de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Belangrijkste (extra) wijziging en aandachtspunt is dat er zo min mogelijk volwassenen op school mogen komen. Gesprekken met ouders en externen vinden plaats via MS-Teams (evt. telefonisch), tenzij er zwaarwegende redenen zijn om fysiek op school te komen. In dat geval, uiteraard, met inachtneming van bovenstaand beleid.

Ook voor personeelsleden gelden strengere maatregelen. Na lestijd gaan collega's zo snel als dat kan (met werk dat vanuit huis kan) naar huis. Vergaderingen en overlegmomenten worden online gevoerd. De komende tijd is De Ark hierdoor minder goed telefonisch bereikbaar buiten lestijd. Wilt u contact met één van onze collega's? Dan vragen wij u om te mailen naar de leerkrachten van uw kind via [stamgroepkleur]@arkheemskerk.nl, bijvoorbeeld paars@arkheemskerk.nl of rood@arkheemskerk.nl, etc.

Het volledige protocol is te downloaden op onze website via https://arkheemskerk.nl/WeerNaarSchool .

De (ook eerdere) maatregelen hebben consequenties voor een aantal activiteiten die jaarlijks plaatsvinden in de herfst en winter. Uitgangspunt is dat de activiteiten alleen gevierd mogen worden met leerlingen en personeel, en alleen indien strikt noodzakelijk met hulp van een enkele volwassene van 'buitenaf'. We willen onze jaarlijkse activiteiten en feesten zoveel mogelijk door laten gaan, in aangepaste vorm;

11 november - Sint Maarten:

De leerlingen maken op school een lampion. De lampionnen worden mooi tentoongesteld in de school, zodat andere leerlingen ze kunnen bekijken. De leerlingen gaan niet langs de deuren, maar binnen de school wordt wel iets voor hen georganiseerd.

Ten aanzien van de viering buiten schooltijd bent u als ouder zelf verantwoordelijk. We zien dat in sommige regio's Sint-Maartenlopen verboden is. Landelijk is er geen verbod, en wordt (op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/feestdagen) gewezen op de al geldende regels. Onze Veiligheidsregio volgt vooralsnog die landelijke lijn. Als school willen we u aanraden voorzichtig te zijn, en minstens de landelijke richtlijnen te volgen.

4 december - Sinterklaas op De Ark:

We hebben met Sinterklaas en één van zijn Pieten contact gehad. Vooralsnog zien wij mogelijkheden om Sint en Piet op bezoek te laten komen (zich houdend aan het protocol, na een gezondheidscheck, en met een aangepaste organisatie). Er komt echter geen intocht waar u als ouder bij kunt zijn. We maken er met de leerlingen een mooi feestje van.

17 december - Kerstviering:

Ook het kerstfeest zal anders gaan dan we de laatste jaren gewend zijn. We weten de details nog niet, daarover is de kerstcommissie nog in overleg. Wel kunnen we u al laten weten dat:

  • Het kerstfeest op school gevierd zal worden, met alleen leerlingen en personeel.
  • Een kerstontbijt, lunch of diner misschien (!) doorgaat, dan echter met eten en drinken dat door school geregeld wordt, niet met de lekkere hapjes die ouders en leerlingen van thuis meenemen.
  • We onderzoeken of we een livestream kunnen opzetten, zodat u als ouders vanuit huis de viering kunt volgen.
  • De viering staat gepland voor 's avonds. Voor nu vragen wij u daar rekening mee te houden. Mogelijk verplaatsen we de viering naar de middag. We informeren u hierover zodra wij dit weten. En ook voor kerst geldt dat we uitzien naar een mooie viering, ondanks de aanpassingen.

We vinden het jammer dat we de feesten zonder u als ouders moeten vieren, en we missen u. Maar we begrijpen en steunen de maatregelen wel. Want we zien het als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen bij het eronder krijgen van het Coronavirus.

Het team van De Ark wenst al onze leerlingen en ouders een goede tijd toe.

Houd vol! Heb begrip voor elkaar. En heb elkaar lief.

Met groet, Benjamin Pel, directeur.

Aanvulling coronaprotol: Mondkapjes

Het zal u niet ontgaan zijn dat de situatie rond Corona (nog) zorgelijk is in Nederland. De Ark neemt de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus tegen te gaan serieus. Voor u, voor onze omgeving, voor onze naasten en onszelf. Daarom volgen we de ontwikkelingen en passen wij waar nodig ons beleid aan.

In lijn met de landelijke richtlijn mondkapjes te dragen, geldt vanaf vandaag, als aanvulling op het protocol:

1. Het dragen van mondkapjes is voor bezoekers (ouders, leveranciers, externen) verplicht bij het binnengaan van ons gebouw. Het mondkapje wordt gedragen tijdens het lopen door het gebouw. Wanneer de bezoeker (aan tafel, op geruime afstand) zit, kan het mondkapje af. (Zoals ook in andere sectoren het geval is.) Personeelsleden zorgen voor ruime afstand en/of het gebruik van spatschermen.

2. Het dragen van mondkapjes op het schoolplein op de ‘spitsmomenten’ (rond het in-en-uitgaan van de school) wordt aanbevolen/verzocht aan alle volwassenen.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en danken u voor uw medewerking.

Deze aanvulling is opgenomen in de meest recente versie van ons protocol, dat te downloaden is op https://www.arkheemskerk.nl/WeerNaarSchool

Dans Kinderboekenweek De Ark 2020

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd van De Ark dansten leerlingen op het themalied 'En toen'?

Bekijk de dans via: https://youtu.be/IR2FJFMoN2I

Bekijk de origine clip, songtekst en meer via

https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen/artikelen/en-toen