SchoolApp: Portaal voor onze ouders

Wij maken gebruik van het ouderportaal en de app van SchoolWapps 2.0. Hiermee houden we u op de hoogte van actualiteiten op school. Om de informatie in SchoolWapps te kunnen bekijken heeft u een account nodig. Ouders van De Ark ontvangen hiervoor eenmalig een aparte brief met activeringscode. Bent u nieuw op De Ark, en hebt u de brief nog niet ontvangen? Vraag er dan naar bij één van onze collega's.

Wat is SchoolWapps 2.0?
SchoolWapps 2.0 maakt de communicatie tussen school en ouders eenvoudig en overzichtelijk. Via
de interactieve tijdlijn en de (groeps)kalender bent u altijd op de hoogte van actualiteiten van de
groep(en) van uw kind(eren). En dat in een modern jasje. De app ziet er prachtig uit!
De app draait op smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de Apple AppStore en Google PlayStore. Heeft u geen smartphone? Dan kunt u ook via internet het ouderportaal benaderen.

Meer informatie en ondersteuning is te vinden op de website van de ontwikkelaar:
https://www.schoolwapps.nl/ouders#/

Veelgestelde vraag: Hoe kan ik opnieuw inloggen?
Bij het in gebruik nemen van de app maakt u met uw eigen mailadres en een zelf gekozen wachtwoord een ouder-account aan. Of, dat heeft u destijds gedaan. Van de school krijgt u koppelcodes, om uw kind(eren) aan uw account te koppelen. 
Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan het mailadres in waarmee u uw account heeft aangemaakt, en klik op 'wachtwoord vergeten'. Volg hierna de instructies die u per mail ontvangt. 
Meer hulp nodig? Kijk dan op https://www.schoolwapps.nl/ouders#/

Veelgestelde vraag: De app werkt niet meer goed, wat nu?
Zoals bij meer apps of programma's kan het vaak helpen om een app opnieuw te installeren. Dus, zorg dat je de eigen (ouder)inlog weet, verwijder de app en installeer deze opnieuw!  De 'schoolcode'van De Ark is arkheemskerk.
Meer hulp nodig? Kijk dan op https://www.schoolwapps.nl/ouders#/

Veelgestelde vraag: Ik heb geen werkende telefoon (meer), hoe krijg ik de berichten?
De functies van de app zijn ook via een webbrowser te gebruiken. U kunt via deze pagina het ouderportaal online gebruiken.

Uit de app...

Hieronder leest u de enkele openbare berichten uit de tijdlijn van onze schoolapp.
Ouders van De Ark lezen meer in de app.


Buurtgezinnen: Opvoeden doen wij samen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond benadrukte onze minister-president dat we naar elkaar om moeten (blijven) zien, en dat we niet moeten schromen om hulp in te schakelen, wanneer dat nodig is. Soms kan wat extra hulp van- en aan elkaar al heel veel schelen. Daarom sturen wij u graag onderstaand bericht van 'Buurtgezinnen'.

Met vriendelijke groet,

Benjamin Pel


Buurtgezinnen: Opvoeden doen wij samen.

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Daarnaast wil Buurtgezinnen voorkomen, dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf.

Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast en kunnen op adem komen. De hulp is gelijkwaardig, alledaags en vriendschappelijk. 

Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak bij het steungezin thuis, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

Het steungezin heeft zelf opvoedervaring en/of eigen kinderen. Alle gezinsleden van het steungezin van 18 jaar en ouder moeten een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) kunnen overleggen aan Buurtgezinnen.

Wil je meer weten, heb je behoefte aan ondersteuning/ontlasting of lijkt het je fijn om zelf een gezin te ondersteunen? Dan kun je voor meer informatie terecht bij je intern begeleider, op de site www.buurtgezinnen.nl of contact opnemen met de Coördinator van Buurtgezinnen zelf.

Coördinator Buurtgezinnen Heemskerk en Beverwijk: Ingeborgh Olij-Frima 06-11017207.

Verlof mw. Jenny Beemster & Vacature online

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals jullie weten is mw. Jenny Beemster in verwachting van haar eerste kindje. Jenny zal per de voorjaarsvakantie met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaan. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de personele bezetting in de school. Met name bij stamgroep Blauw en de lessen die Jenny geeft.

Verlof wordt op onze school in de regel intern opgelost. Hiervoor is extra personele formatie aan de school toegevoegd. Voordeel is dat, in tijden dat er geen verlof nodig is, er extra personeel in de school beschikbaar is, en dat de ‘vervanger’ de school al goed kent. Op De Ark is deze ‘vervangingsformatie’ 0,3 fte (1,5 dag). Dat is niet genoeg om de 1,0 van Jenny te vervangen. Daarom zullen we op zoek gaan naar een nieuwe collega. 

Na dit bericht aan u zullen we een vacature online zetten (zie afbeelding). In de advertentie schrijven we dat we een collega zoeken voor 2 – 4 dagen per week. Afhankelijk van wie, wanneer, kan werken, kunnen we het rooster voor de bovenbouw (af)maken met een combinatie van intern schuiven en de potentieel nieuwe collega.

Deelt u de advertentie op uw eigen social media? Dan bereiken we zoveel mogelijk mogelijke kandidaten!

We gaan er vanuit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra we meer weten (naar verwachting in februari), leest u dat uiteraard hier. 

Met vriendelijk groet,

Benjamin Pel

Mireille Bank

Directie basisonderwijs, Kindcentrum De Ark

Vacature Ondersteuningsplanraad bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

De Ark is een school van Stichting Fedra. Maar behalve bij een 'bestuur' hoort iedere school in Nederland ook bij een 'Samenwerkingsverband Passend Onderwijs'. In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs werken de scholen (en schoolbesturen) samen aan een dekkend onderwijs-/ondersteuningsaanbod in de regio. De scholen van Fedra horen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (https://passendonderwijsijmond.nl). Ons samenwerkingsverband heeft een vacature voor de Ondersteuningsplanraad:

Het beleid voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond is vastgelegd in een ondersteuningsplan. In dit plan staan de afspraken beschreven die de schoolbesturen maken over passend onderwijs. Elke vier jaar wordt dit plan aan de ondersteuningsplanraad (OPR) voorgelegd, ter instemming en advies. De OPR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouders. Door vertrek van een van de leden is er een vacature ontstaan voor een ouderlid. 

De OPR is op zoek naar een gemotiveerde ouder, die zich betrokken voelt bij passend onderwijs. De raad komt minimaal drie keer per jaar (digitaal) bijeen. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je via de links hieronder.

De beste wensen, en goede eerste dagen op arkheemskerk/thuis

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Als eerst wensen we u nog of nogmaals de allerbeste wensen voor 2021! Dat we met de kinderen en elkaar een gezond en mooi jaar hebben waarin we elkaar weer mogen ontmoeten.

De eerste dagen van thuisonderwijs zijn een feit. Wat wordt er door iedereen, kinderen, leerkrachten én ouders, hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, complimenten daarvoor! We zijn er trots op dat het onderwijs op De Ark, ondanks de fysieke afstand, zo goed door kan gaan.

Helaas zorgt storing van bepaalde programma’s soms voor frustratie. Dat begrijpen we (we voelen het ook), maar realiseren ons ook dat ‘heel Nederland’ tegelijk wil thuiswerken, en dat storingen er helaas dan soms bij horen. Gelukkig worden de storingen vaak snel en goed opgelost. Komt het onverhoopt weer voor dat inloggen niet lukt? Dan helpt het als leerlingen even ander werk dat wél gedaan kan worden doen, en het even later weer proberen.

Het is voor iedereen weer even wennen, ook het gebruik van MS Teams. De kinderen krijgen van hun stamgroepcoach instructie over het gebruik van Teams tijdens de les.

Een paar aandachtspunten:

Het is de bedoeling dat de chat van Teams niet gebruikt wordt, tenzij de coach (in een bepaalde les) anders aangeeft. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen via de mail, de coach is aan het lesgeven tijdens schooltijd en daardoor niet direct te bereiken. Meer informatie over de bereikbaarheid van ons personeel leest u op https://arkheemskerk.nl/thuis.

Tot slot willen wij u bedanken voor de lieve berichten die we de afgelopen dagen hebben ontvangen, dat doet ons goed!

Met vriendelijke groet,

Mede namens onze collega’s,

Benjamin Pel en Mireille Bank,


Directie basisonderwijs, Kindcentrum De Ark