Buitenschoolse opvang (BSO) en Pauzevervanging

Naschoolse opvang

Bij kindcentrum de Ark is er opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ons team bestaat uit ervaren pedagogische medewerkers, die betrokken en enthousiast zijn. De medewerkers bezorgen uw kind ontspanning en plezier na schooltijd.

De BSO is ingericht met verschillende hoeken waar kinderen vrij kunnen spelen, bouwen of lezen. Daarnaast is er altijd aandacht voor spel en bewegen. Dit doen we zo veel mogelijk buiten, maar als het weer erg slecht is maken we gebruik van de gymzaal van school.

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

14:30 -18:30

Ook in de schoolvakanties is de BSO geopend. Wij bieden dan elke dag opvang van 8.30 uur tot 18.30 uur op BSO de Marel.

U kunt uw kind aanmelden via: welschapkinderopvang of bellen naar 0251-731731.

Onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers organiseren samen de (lunch)pauzevervanging. Dezelfde pedagogisch medewerkers organiseren de BSO. Zo zien de leerlingen de hele week, de hele dag dezelfde gezichten.

Om van de BSO gebruik te maken sluiten ouders een opvangcontract af met Welschap Kinderopvang

Voor de pauzevervanging wordt een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids.