De Ark werkt samen met verschillende partners om het onderwijsaanbod te verrijken. Ook werken we samen met partners om buitenschoolse opvang te organiseren, en wordt de peuteropvang steeds meer geïntegreerd in ons onderwijs. Op de verschillende pagina's leest u meer over onze samenwerking met de diverse partners.

Partners van De Ark