De Ark in het kort

De Ark is een kleinschalige basisschool op de grens van Heemskerk en Beverwijk. De Ark mag relatief klein in omvang zijn, maar heeft een grote onderwijsvisie. Op De Ark is het leerstof-jaarklassensysteem losgelaten. De Ark geeft kindgericht en adaptief onderwijs.

De Ark is Kindcentrum. In ons kindcentrum werken De Ark (Fedra) en Welschap Kinderopvang samen om opvang en adaptief onderwijs te bieden aan kinderen 'van 2 t/m 12  jaar'. We bieden:
- Basisonderwijs
- Peuteropvang
- Buitenschoolse opvang

De Ark heeft als doel kinderen te helpen díe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze
nodig hebben in hun latere leven. De maatschappij ontwikkelt in een snel tempo. Als onze kinderen van school komen, ziet de samenleving er anders uit dan nu. De Ark bereidt, samen met ouders, kinderen voor op deze toekomst. Dat houdt in dat ons onderwijs niet alleen gericht is op het opdoen van kennis en vaardigheden, maar vooral ook gericht is op de wegen naar deze kennis en vaardigheden. Creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, innovatief denken en kunnen samenwerken zijn eigenschappen die ontluiken op onze school.

Binnen ons onderwijs werken we met persoonlijke leerplannen, waarbij ieder kind datgene leert waar hij/zij aan toe is. De leerlingen worden gegroepeerd rond een gezamenlijk leerdoel, thema of project. Hebben de leerlingen dan geen vaste groep meer? Zeker wel. De leerlingen worden ingedeeld in een stamgroep. In de stamgroep is o.a. plaats voor sociaal-emotionele ontwikkeling, verjaardagen, tutorlezen etc. Leerlingen in de kleutergroepen blijven grotendeels in de eigen groep.

De Ark is een erkende Kanjerschool. Dit betekent dat we de uitgangspunten en lessen van de Kanjertraining succesvol hebben ingevoerd en hanteren in onze school. De Kanjertraining geeft leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen, en werkt aan de groepsvorming.