Het team van De Ark

Op De Ark werkt een professioneel, betrokken team. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten een zorgcoördinator, een schoolassistente en een directeur.

Leerkrachten van De Ark
De rol van de het personeel op De Ark is anders dan op een doorsnee basisschool. Leerkrachten van De Ark zijn, behalve dat zij instructie geven, vooral ook coach en begeleider. Zij stimuleren leerlingen door ze uit te dagen en telkens het maximale uit zichzelf te halen. Ze letten goed op zaken die extra aandacht nodig hebben of die minder soepel gaan. Ze helpen moeilijkheden te overwinnen. Interesses en mogelijkheden van leerlingen staan steeds centraal. Wij verwachten van onze coaches dat zij beschikken over 21e eeuwse vaardigheden. Daarmee kunnen ze de ontwikkeling van onze leerlingen goed begeleiden. We verwachten van ons personeel dat ze zich voortdurend ontwikkelen, door teamscholing en individuele scholing. De namen van onze teamleden, de functies van het personeel en de stamgroepen waarvan de leerkrachten coach zijn, worden jaarlijks aan de ouders gecommuniceerd.

Stagiair(e)s
Stichting Fedra, waar De Ark onderdeel van is, heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks 40 studenten te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig Pabo studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen/workshops over van de leerkrachten/specialisten en doen zij (observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO; vierdejaars studenten) mogen zelfstandig lesgeven, de eigen leerkracht(en) krijgt/krijgen dan andere taken buiten de klas.
Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een MBO opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de MBO opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.