Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De Ark werkt samen met Welschap Kinderopvang voor peuteropvang van 2 tot 4-jarigen. Op deze pagina leest u voor wie peuteropvang is, wanneer De Beestenboel open is, en hoe u in contact kunt komen met de medewerkers.

Voor wie is peuteropvang?
Peuteropvang is voor alle kinderen van 2 en 3 tot 4 jaar op 2 (of 3) ochtenden per week. Het aantal groepen is per locatie verschillend en bij een aantal locaties komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling een derde ochtend.

Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven. Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen op school.

Groepen, begeleiding en tijden
Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Peuteropvang de Beestenboel
De Beestenboel is gevestigd in basisschool De Ark en deelt de ingang en het buitenplein met kleuters van de school. Deze peuteropvang heeft één groep.

We werken bij de Beestenboel met educatieve VVE programma Peuterplein/Kaleidoscoop, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden
Maandag- en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling (VVE) komen daarnaast ook op dinsdag en woensdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur. Dus vier ochtenden in totaal.

Wilt u kennismaken met deze peuteropvang, dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers. 
www.welschapkinderopvang.nl

De peuteropvang heeft een eigen, direct, telefoonnummer: 0251 253563

Leidinggevende: Tessa van der Linden
LRK nummer: 198223559