Onze school valt in de regio van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
https://passendonderwijsijmond.nl/