Schooltijden
Op De Ark gaan alle leerlingen, van alle leerjaren, op dezelfde tijden naar school:
Maandag: 8:30 - 14:30 uur *
Dinsdag: 8:30 - 14:30 uur *
Woensdag: 8:30 - 12:30 uur
Donderdag: 8:30 - 14:30 uur *
Vrijdag: 8:30 - 14:30 uur *

* Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft De Ark 'continurooster'. Dat betekent dat de leerlingen de hele lesdag op school blijven, en op school lunchen.

Een doorsnee dag
Onze leerlingen (vanaf leerjaar 3)  krijgen gedurende de dag onderwijs in verschillende samenstellingen. De leerlingen zijn deel van hun stamgroep. Een deel van de dag zijn zij als groep bij elkaar. Dit noemen we stamgroeptijd. Lessen (instructie, begeleid werken) geven we in de verschillende workshops, waar de leerlingen les krijgen op hun eigen niveau. Zelfstandig werken gebeurt meestal op het Stilteplein.

Hieronder geven wij u een voorbeeld van een dagindeling van de bovenbouw. Zo krijgt u een beeld van hoe een dag eruitziet. Voor de middenbouw geldt rond de lunch een ander rooster. Wanneer de middenbouw buiten is, heeft de bovenbouw een workshopronde en andersom. 


08:30 – 9:15 uur Stamgroeptijd, inclusief de Daily Mile
9:15 - 10:15 uur Workshopronde 1  en 2
10:15 - 10:45 uur Stamgroeptijd, inclusief korte pauze
10:45 - 11:45 uur 
Workshopronde 3 en 4
11:45 - 12:15 uur Workshopronde 5
12:15 - 13:15 uur Stamgroeptijd: lunch, buitenspelen en v.a. 13:00 uur stillezen
13:15 - 14:15 uur Workshopronde 6 en 7
14:!5 - 14:30 uur Stamgroeptijd, evaluatie en afronding van de dag