Schooltijden
Op De Ark gaan alle leerlingen, van alle leerjaren, op dezelfde tijden naar school:
Maandag: 8:30 - 14:30 uur 
Dinsdag: 8:30 - 14:30 uur 
Woensdag: 8:30 - 12:30 uur*
Donderdag: 8:30 - 14:30 uur 
Vrijdag: 8:30 - 14:30 uur 

Kindcentrum De Ark heeft een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen op school lunchen.
* Op woensdag zijn de leerlingen om 12:30 uur uit en lunchen niet op school.