Schooltijden
Op De Ark gaan alle leerlingen, van alle leerjaren, op dezelfde tijden naar school:
Maandag: 8:30 - 14:30 uur *
Dinsdag: 8:30 - 14:30 uur *
Woensdag: 8:30 - 12:30 uur
Donderdag: 8:30 - 14:30 uur *
Vrijdag: 8:30 - 14:30 uur *

* Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft De Ark 'continurooster'. Dat betekent dat de leerlingen de hele lesdag op school blijven, en op school lunchen.