De gezonde school!

Op Kindcentrum De Ark besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl. Dit is op verschillende manieren terug te zien binnen ons onderwijs. We hebben het vignet 'Natuur en Milieu' van De Gezonde School ontvangen.  In de thema's en lessen van wereldoriëntatie wordt gewerkt aan bewustwording, burgerschap, bewegen en gezonde voeding.

Dit wordt op verschillende manieren gestimuleerd namelijk:
-vignet 'Natuur en Milieu' 
- geven we bewegingsonderwijs onder leiding van een vakleerkracht;
- lopen we de Daily Mile;
- doen we jaarlijks mee met het EU-schoolfruitprogramma;
- vragen wij u bij verjaardagen gezond te trakteren;
- drinken de leerlingen water tijdens de korte pauze;

Natuur en Milieu 
Dit is het eerste vignet dat wij hebben behaald van De Gezonde School. We houden ons bezig met afval scheiden, de ventilatie in de school en het houden van themadagen. 

Onze ambitie is om volgend schooljaar het vignet 'Bewegen en sport' te halen.

Bewegingsonderwijs
Leerlingen krijgen op De Ark elke week anderhalf uur les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Een vakleerkracht van Team Sport Service Kennemerland geeft de meeste van onze lessen. De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Duitslandlaan en de gymzaal aan de Marnestraat. 

Daily Mile
Minimaal twee keer per week doen de leerlingen mee aan 'The Daily Mile'. Met The Daily Mile krijgen kinderen de kans om tussen de lessen door een frisse neus te halen en energie kwijt te kunnen. Ze gaan met hun stamgroepleerkracht 15 minuten naar buiten om te lopen of te rennen, ieder op een eigen tempo. Tijdens het rennen of lopen dragen de kinderen gewoon hun normale kleding en schoenen. Na afloop zijn kinderen weer fris en hebben ze meer energie en concentratie om verder te gaan met de les. Op de lange termijn kan het bijdragen aan de conditie van de kinderen, maar ook aan het concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn.

EU-schoolfruit
De Ark doet ieder jaar mee met het EU-schoolfruitprogramma. Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

Via de Klasbordouderapp informeren wij u over welke dagen wij fruit ontvangen en welk fruit of groente er wordt uitgedeeld. Lust uw kind iets niet? Dan hopen we natuurlijk dat hij/zij proeft van wat er wordt uitgedeeld. Op de fruitdagen eten we geen koek. Geeft u eventueel een vervangend stuk fruit mee.

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Gezonde traktaties
Een verjaardag wordt natuurlijk gevierd! Maar met ongeveer 25 kinderen in een groep, is er bijna elke week wel iemand jarig. Daarom verzoeken wij ouders om gezond te trakteren. Voorbeelden en leuke recepten kunt u vinden op www.gezondtrakteren.nl. We hebben al mooie en gezonde creaties voorbij zien komen.

De Ark drinkt water!
Als basisschool stimuleren we het drinken van drinkwater als gezonde pauzedrank!

Water drinken op school draagt bij aan 
- gezondere leerlingen, en
- zorgt voor betere concentratie tijdens de lessen.

Sinds enkele jaren is het de wens van onze school dat de leerlingen tijdens de korte pauze water drinken uit een beker of bidon. De drinkfles wordt thuis gevuld met water en kan op school hervuld worden.

Erkenning van Gemeente Heemskerk: Heel Heemskerk...
Gemeente Heemskerk is een JOGG-gemeente.  JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. Als partner van Heel Heemskerk stimuleren wij:
- leerlingen (meer) te bewegen
- het drinken van water
- gezond te eten

De Ark heeft voor alle drie de domeinen het erkennings-certificaat van Gemeente Heemskerk ontvangen.
 


KickOff van de Daily Mile Heemskerk (2018), waaraan De Ark sinds de start meedoet!