Op zoek naar een school

Wanneer uw kind vier jaar wordt, gaat het voor het eerst naar school. Dit is een grote stap in het leven van uw kind. Vaak wordt er al lang naar uitgekeken. Om een goede keus te kunnen maken is het verstandig de school of scholen van uw voorkeur te bezoeken. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Wanneer  u gebruik wilt maken van zo'n oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met de directie van de school via 0251-231569 of via deze link.

Aanmelden
Aanmelden gebeurt meestal als het kind 2 a 3 jaar oud is. U kunt uw kind het gehele jaar door aanmelden. U vult hiervoor het aanmeldformulier op de website (of de papieren versie op school) in. In een persoonlijk gesprek worden alle gegevens doorgenomen, waarna de directie van de school een besluit neemt over de plaatsing van uw kind. Is de inschrijving definitief? Dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging, en heten wij uw kind en u van harte welkom op De Ark.

De eerste schooldag
Ongeveer 5 weken voor uw kind vier jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om te komen wennen. U leest meer over de eerste schooldag in de brochure 'Bijna 4, zo gaat het hier'

Voor het eerst op De Ark

Kleuters mogen voordat zij vier jaar zijn, ongeveer vijf ochtenden op visite komen om te wennen. De afspraak wordt van tevoren met de ouders gemaakt. De ouders en het kind ontvangen van de leerkracht een uitnodiging. Tijdens de kleuterperiode organiseert de leerkracht een huisbezoek met de ouders, in eerste instantie ter kennismaking en daarnaast om het contact tussen school en thuis te onderhouden. Voor kleuters die een peutergroep hebben bezocht is een overdrachtsformulier ontwikkeld. De ouders nemen dit formulier zelf mee naar de basisschool. Doelstelling van deze overdracht is gericht op de doorgaande ontwikkeling van uw kind.

Leerlingen van een andere basisschool
Wanneer leerlingen van een andere school op De Ark komen, krijgen zij de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Meestal komen deze leerlingen van tevoren een dagje meedraaien om alvast de sfeer te proeven.