Gymrooster 2020-2021
Leerlingen uit de stamgroepen Geel, Groen, Blauw, Paars (leerjaren 3 t/m 8) krijgen bewegingsonderwijs (gym) in twee sportzalen van de gemeente Heemskerk. De leerlingen krijgen les van een vakleerkracht van Sportservice Kennemerland. De leerlingen gymmen eens per week een blokuur.  Daarnaast is de vakleerkracht drie dagen per week aanwezig tijdens de buitenspeelpauzes om de kinderen goed te laten spelen en bewegen. 

Hieronder leest u welke groepen, wanneer en waar bewegingsonderwijs krijgen.

Maandagmiddag: 
Stamgroep Geel  - Mw. Angelique de Groot - Marnestraat
Leerlingen worden terug naar de stamgroep gebracht voor de dagafsluiting.

Dinsdagmiddag:
Stamgroep Paars - Mw. Kim de Menezes - Duitslandlaan
Leerlingen met een zelfstandigheidsverklaring mogen om ca. 14:30 zelfstandig naar huis,
direct na de gymles.

Donderdagmiddag: 
Stamgroep Groen -
Mw. Angelique de Groot - Marnestraat
Leerlingen worden terug naar de stamgroep gebracht voor de dagafsluiting.

Vrijdagmiddag: 
Stamgroep Blauw -
Mw. Angelique de Groot - Duitslandlaan
Leerlingen worden terug naar de stamgroep gebracht voor de dagafsluiting.