Gymrooster 2022-2023

Leerlingen uit de stamgroepen Geel, Groen, Blauw en Paars (leerjaren 3 t/m 8) krijgen iedere vrijdag bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Duitslandlaan van juf Kim de Menezes.

Leerlingen met een zelfstandigheidsverklaring mogen om ca. 14:30 uur zelfstandig naar huis,
direct na de gymles.