Wij gaan #weernaarschool!

Naar aanleiding van de versoepelingen die per 25 september 2021  gelden, zijn de volgende afspraken met instemming van de MR voor De Ark van toepassing:

  • Om 8:20 uur openen de deuren, de les start om 8:30 uur.
  • De looproute is niet meer van toepassing. Beide poorten zijn zowel ingang als uitgang.
  • Stamgroep Geel, Groen, Blauw en Paars komen zelfstandig de school binnen.
  • Voor stamgroep Rood geldt dat ouders hun kind naar de klas mogen brengen, samen een werkje maken of een boekje lezen en om 8:30 uur uit het lokaal zijn zodat de les op tijd kan beginnen. 
  • Ouders en verzorgers zijn van harte welkom op school op uitnodiging van de stamgroepcoach.
  • Mocht u in de ochtend een korte mededeling hebben voor de stamgroepcoach, dan kunt u dit melden aan degene die bij de ingang van de school staat. Bij uitzondering kunt u even naar binnen lopen.
  • De leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
  • Wanneer personeelsleden niet op school kunnen werken wordt afstandsonderwijs georganiseerd. Wanneer dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld door ziekte), kan het voorkomen dat er lesuitval is. Wij informeren u hierover uiteraard op de gebruikelijke wijze.
Zij moeten thuisblijven als: 
het kind koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.  
als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

Verjaardagen:
Verjaardagen van de leerlingen worden in de eigen stamgroep gevierd. 

Het protocol, en de (aanvullende) informatie op onze website, is met uiterste zorg opgesteld. Na bespreking met het team van De Ark, is dit beleid vastgesteld met instemming van de MR. Wanneer het beleid (landelijk of op onze school) wijzigt, zullen wij u dat via de schoolapp laten weten.

Namens het team en de MR,

Mireille Bank
Directeur basisonderwijs, Kindcentrum De Ark

 Van oud naar nieuw Logo voor De Ark!

Van oud naar nieuw logo voor De Ark!