Het nieuwe schooljaar gaat van start! We gaan vanaf maandag #weernaarschool! We zien ernaar uit om alle leerlingen weer te ontmoeten. We hebben er zin in, en hopen het komend jaar een mooi jaar zullen hebben met elkaar. Helaas moeten we ook de komende maanden rekening houden met het Corona-virus, en zijn er strenge regels als het gaat om hygiëne en veiligheid. U kunt het nieuwe protocol hier downloaden.

De, voor ouders en bezoekers belangrijkste punten, op een rij:
  • Alle leerlingen komen vooralsnog op de gewone tijden naar school (8:20 deur open, 8:30 start van de lessen).
  • De leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
  • Volwassenen houden minstens 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Ouders mogen bij het halen- en brengen weer op het schoolplein komen, mits de looproute wordt (op)gevolgd. (Zie afbeelding hieronder.)
  • Er komen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw. Bezoek (inclusief oudergesprekken e.d.) kan alleen op afspraak, na een positieve 'triage'. Afspraken kunnen ook gehouden worden m.b.v. MS-Teams.
  • Er komen geen informatie-avonden zoals u die gewend bent. Over de alternatieve vorm wordt u z.s.m. geïnformeerd.
  • Wanneer personeelsleden niet (op school) kunnen werken wordt afstandsonderwijs georganiseerd. Wanneer dat niet mogelijk is (door ziekte), kan het voorkomen dat er lesuitval is. Wij informeren u hierover uiteraard op de gebruikelijke wijze.


Van oud naar nieuw Logo voor De Ark!

Van oud naar nieuw logo voor De Ark!