We zijn blij dat onze leerlingen sinds de zomervakantie op school les kunnen krijgen, ondanks de Corona-pandemie. Vanwege de pandemie moeten we helaas ook de komende maanden rekening houden met het Corona-virus, en zijn er strenge regels als het gaat om hygiëne en veiligheid.

U kunt het meest recente protocol (versie 23 oktober) hier downloaden.

De, voor ouders en bezoekers belangrijkste punten, op een rij:
 • Alle leerlingen komen vooralsnog op de gewone tijden naar school (8:20 deur open, 8:30 start van de lessen).
 • De leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Volwassenen houden minstens 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Ouders mogen bij het halen- en brengen weer op het schoolplein komen, mits de looproute wordt (op)gevolgd. (Zie afbeelding hieronder.)
 • Er komen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw. Bezoek (inclusief oudergesprekken e.d.) kan alleen op afspraak, na een positieve 'triage'. Afspraken kunnen ook gehouden worden m.b.v. MS-Teams. * Zie aanvulling (23 okt. 2020), onderaan deze pagina.)
 • Er komen geen informatie-avonden zoals u die gewend bent. Over de alternatieve vorm wordt u z.s.m. geïnformeerd.
 • Wanneer personeelsleden niet (op school) kunnen werken wordt afstandsonderwijs georganiseerd. Wanneer dat niet mogelijk is (door ziekte), kan het voorkomen dat er lesuitval is. Wij informeren u hierover uiteraard op de gebruikelijke wijze.

 • Aanvulling 19/10/2020:
  Per heden wordt het volgende beleid m.b.t. het dragen van mondkapjes gevoerd:
  1. Het dragen van mondkapjes is voor bezoekers (ouders, leveranciers, externen) verplicht bij het binnengaan van ons gebouw. Het mondkapje wordt gedragen tijdens het lopen door het gebouw. Wanneer de bezoeker (aan tafel, op geruime afstand) zit, kan het mondkapje af. (Zoals ook in andere sectoren het geval is.) Personeelsleden zorgen voor ruime afstand en/of het gebruik van spatschermen.

  2. Het dragen van mondkapjes op het schoolplein op de ‘spitsmomenten’ (rond het in-en-uitgaan van de school) wordt aanbevolen/verzocht aan alle volwassenen.

 • Aanvulling 23/10/2020: 
  Voorlopig gelden er striktere maatregelen. Belangrijkste (extra) wijziging en aandachtspunt is dat er zo min mogelijk volwassenen op school mogen komen. Gesprekken met ouders en externen vinden plaats via MS-Teams (evt. telefonisch), tenzij er zwaarwegende redenen zijn om fysiek op school te komen. In dat geval, uiteraard, met inachtneming van bovenstaand beleid. Zie voor meer informatie het volledige protocol via de link bovenaan deze pagina.

 
Van oud naar nieuw Logo voor De Ark!

Van oud naar nieuw logo voor De Ark!