Wij gaan #weernaarschool!

Vanaf maandag 8 februari gaat De Ark weer open voor onze leerlingen. We zijn blij dat we de leerlingen weer op school kunnen ontvangen. Er gelden echter (nog) strengere maatregelen. We volgen de maatregelen op, en vragen van u hetzelfde te doen, om de veiligheid van onze leerlingen, personeelsleden en uzelf te bewaken.

Update 7 februari: 

Het protocol is dit weekend aangepast aan de wijziging in de richtlijnen!

U kunt het meest recente protocol (versie 7 februari 2021) hier downloaden.
De brief van ons bestuur van 3 februari jl. vindt u in de schoolapp, en leest u hier.
De brief van ons bestuur, met antwoorden op vragen van ouders (4 februari jl). vindt u in de schoolapp, en leest u hier.

Een aantal belangrijke punten op een rij:


Schooltijden en halen & brengen:
We hanteren twee ‘shifts’ aan schooltijden:

 

Stamgroepen

Deur open

De les begint om

‘Opwachten’ van jonge* leerlingen mag vanaf

De lesdag eindigt om

Shift A

Rood en Blauw

En evt. broer(tje)s, zusjes/zussen.

8:15 uur

8:25 uur

14:20 uur

Woensdags:

12:20 uur

14:25 uur

Woensdags:

12:25 uur

Shift B

Geel, Groen, Paars

8:30 uur

8:40 uur

14:35 uur

Woensdags:

12:35 uur

14:40 uur

Woensdags:

12:40 uur


Let op!:
(Ouders van leerlingen met) broertjes en zusjes in twee verschillende shifts, komen samen in Shift A. Zo beperken we het aantal reisbewegingen. Broertjes/zusjes gaan (ook) direct naar hun lokaal, en zijn ook eerder uit dan hun klasgenoten.

* De leerlingen in leerjaar 7/8 (Paars) komen zelfstandig naar school. Leerlingen uit eerdere leerjaren vragen we ook om zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen.

Leerlingen in leerjaar 7/8 worden verzocht, op basis van het advies, een mondkapje te dragen in het gebouw (buiten opdoen). Maandag wordt het dragen van een mondkapje met de leerlingen besproken.

Regels bij het betreden van het schoolplein:
  • De leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
  • Volwassenen houden minstens 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Ouders van jonge kinderen mogen bij het halen- en brengen op het schoolplein komen, mits de looproute wordt (op)gevolgd (zie afbeelding hieronder.)
  • Per 5 februari 2021 dragen alle volwassenen (ook) op het schoolplein een mondneusmasker
  • Gesprekken vinden online plaats, via MS-Teams. 
  • Er komen geen andere volwassenen dan personeelsleden in het gebouw, exclusief enkele noodzakelijke uitzonderingen. Noodzakelijk bezoek kan alleen op afspraak, na een positieve 'triage', en er wordt een mondneusmasker gedragen totdat gesprekspartners (op afstand) zitten. 
  • Wanneer personeelsleden niet op school kunnen werken wordt afstandsonderwijs georganiseerd. Wanneer dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld door ziekte), kan het voorkomen dat er lesuitval is. Wij informeren u hierover uiteraard op de gebruikelijke wijze.
Thuisblijfregels (update 7 februari):
In het protocol leest u de regels over wanneer een leerling wel- en niet op school mag komen (gezondheidsregels, zie protocol hoofdstuk IV.3). De belangrijkste punten hieruit zijn:

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 
 
Zij moeten thuisblijven als: 
het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  
het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.  
als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 
het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 
 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde* milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.  

* Ter verduidelijking: Worden de klachten (weer) erger en/of anders, dan blijft de leerling (weer) thuis, of wordt de leerling opgehaald.

Als een leerling van De Ark Corona blijkt te hebben, wordt door de GGD bepaald welke cohorten van leerlingen en welke personeelsleden in quarantaine moeten. Meer hierover leest u in het protocol. De 

Verder wijzen we erop dat:
Een leerling die ziek is, of waarvan een sterk vermoeden is dat die ziek is, wordt door ons niet toegelaten in de school. Wij hebben de opdracht risico’s zo klein mogelijk en beheersbaar te houden. 
We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons besluit.

Zie ook de brief met vragen en antwoorden over testen e.d. van ons bestuur (Fedra, 4-2-2021). 

Cohorten:
We hebben de opdracht om de leerlingen van de school in cohorten te verdelen, die onderling niet mogen mengen. Op De Ark is elke stamgroep een cohort. Zij mengen binnen en buiten niet met andere stamgroepen. Dit geldt ook tijdens de lessen. Ter verduidelijking een voorbeeld; de niveau-les aan leerlingen van niveau 4 wordt gesplitst in niveau 4 van stamgroep Geel en niveau 4 van stamgroep Groen. 
U heeft mogelijk in de media vernomen dat aanvullend het advies is gegeven om de cohorten nóg kleiner te maken. Vijftallen, of tweetallen, die niet in elkaars buurt mogen komen. Behalve de praktische onhaalbaarheid vinden we het heel belangrijk dat de kinderen in ieder geval met andere kinderen uit hun eigen groep ‘gewoon’ met elkaar kunnen werken en spelen!

Bewegingsonderwijs:
Op dit moment zijn de regels rondom bewegingsonderwijs in de gymzaal onduidelijk. Tot de voorjaarsvakantie gymmen of spelen we buiten. Bij slecht weer vervalt de gymles. Na de vakantie verwachten we meer duidelijkheid. Voor groep 1-2 geldt dat zij, vooralsnog, zowel buiten als in de speelzaal bewegen.

Verjaardagen:
Verjaardagen van de leerlingen worden in de eigen stamgroep gevierd. De leerlingen mogen hierbij zingen. De leerkracht helaas niet. Er mogen geen traktaties (ook geen cadeautjes) worden uitgedeeld.

Schoolreis, kamp, etc.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over schoolreis, kamp, etc. Op dit moment kunnen wij hier nog geen besluit over nemen.

Het protocol, en de (aanvullende) informatie op onze website, is met uiterste zorg opgesteld. Na bespreking in het directieberaad en het team van De Ark, is dit beleid vastgesteld met instemming van de MR. Wanneer het beleid (landelijk of op onze school) wijzigt, zullen wij u dat via de schoolapp laten weten.

We wensen iedereen een goede tijd toe. Blijf gezond. Houd vol. En geniet van alles wat wél mag.

Namens het team en de MR,

Benjamin Pel
Directeur basisonderwijs, Kindcentrum De Ark

 
Van oud naar nieuw Logo voor De Ark!

Van oud naar nieuw logo voor De Ark!