Welkom bij Kindcentrum De Ark

Kindcentrum De Ark biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar.

Basisschool De Ark (Stichting Fedra) en Welschap Kinderopvang werken samen in Kindcentrum De Ark. Samen bieden wij
- Basisonderwijs
- Peuteropvang
- Buitenschoolse opvang

Kindcentrum De Ark geeft kindgericht en adaptief onderwijs en opvang. Niet de leeftijd van de leerlingen bepaalt wat leerlingen moeten leren, of waar hij/zij zich in moet ontwikkelen, maar we sluiten aan bij wat leerlingen al kennen en kunnen. We integreren het onderwijs in onze peuteropvang met het onderwijs in onze groepen 1/2. We streven naar een ononderbroken doorgaande lijn voor leerlingen van 2-12 jaar.

Op Kindcentrum De Ark werken we niet alleen inhoudelijk aan een doorgaande lijn. Ook organisatorisch. Opvang en school lopen natuurlijk in elkaar over. Onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers organiseren samen de (lunch)pauzevervanging. Dezelfde pedagogisch medewerkers organiseren de BSO. Zo zien de leerlingen de hele week, de hele dag dezelfde gezichten.

Basisonderwijs
De visie en werkwijze van Basisschool De Ark leest u op onze website en in onze schoolgids. De kern van onze visie kunt u hierboven lezen: Op De Ark staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Deze visie en werkwijze bepaalt ook de samenwerking in ons kindcentrum; Peuters die al (bijna) toe zijn aan de basisschool, krijgen samen les met leerlingen uit groep één. En andersom. Kleuters die op een bepaald gebied kunnen groeien in wat bij de peuters wordt aangeboden, volgen met hen een activiteit. Op dit moment gebeurt dit enkele malen per week, in de toekomst wordt dit meer en meer vanzelfsprekendheid. We streven ernaar meer en meer (ook) deze leeftijdsgroepen te integreren. Peuteropvang De Ark heet daarom binnen de school 'Stamgroep Lila', aansluitend bij de stamgroepen Rood, Geel, Groen, Blauw en Paars met leerlingen van de basisschoolleeftijd.

Peuteropvang  (stamgroep Lila)
Onze peuteropvang biedt opvang aan kinderen van twee tot vier jaar. We werken met de educatieve VVE programma's Peuterplein en Kaleidoscoop, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen. De programma's sluiten aan op het onderwijs in groep één.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur. 
Bij de inschrijving kunt u de voorkeur voor dagdelen doorgeven.
Peuters komen twee vaste dagdelen spelen bij de Ark. Heeft uw kind een VVE-indicatie? 
Dan komt uw kind vanaf 2,5 jaar twee extra ochtenden (kosteloos). Dus in totaal 4 ochtenden.

Voor meer informatie over onze Peuteropvang klikt u hier.

Buitenschoolse opvang
Onze BSO biedt opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 14:30 tot 18:30 uur. In de verschillende hoeken in ons knusse gebouw kunnen kinderen vrij spelen, bouwen of lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal, de techniekruimte en de bibliotheek op school. Met elkaar koken, een gezelschapspelletje doen of een activiteit bedenken voor in de speelzaal. De medewerkers en kinderen gaan op deze locatie voor ‘samen doen’.

Voor meer informatie over onze BSO klikt u hier.

We zien u graag op KindcentrumDeArk.nu!